INJEKCIJE

INJEKCIJA

Davanje injekcija u kući je jedna od naših mnogobrojnih usluga .
Bilo da su u pitanju nepokretni pacijenti ili im je iz bilo kog drugog razloga, nezgodno da odlaze na terapiju u Dom zdravlja , medicinske sestre I tehničari ambulante MEDIC HELP dolaze na kućnu adresu i daju injekcije u doba u koje je pacijentu to najpotrebnije!

Injekcije su jedan od najbržih i najpouzdanijih načina da pacijent dobije lek , vrlo često hitno ili barem u određeno vreme . Time je davanje injekcije od vitalnog značaja za zdravlje pa i život pacijenta.
Davanje injekcija u kućnim uslovima omogućava pacijentima koji su I bilo kog razloga onemogućeni da prime injekciju u ambulanti , da tu istu uslugu dobiju u svom domu.

Šta su injekcije?

Injekcija podrazumeva ubrizgavanje lekova u tečnom stanju , uz pomoć sterilnog pribora : šprica i igle za injekcije. Pre davanja injekcije, medicinska sestra najpre dezinfikuje mesto na koži na kojem se daje injekcija. Kada se ubrizgaju pomoću injekcije, lekovi se automatski resorbuju u krvotok pacijenta. Prema mestu ubrizgavanja injekcije, razlikujemo i vrste injekcija.Injekcije sme da daje samo stručno medicinsko osoblje, a prema uputstvu i nalogu lekara.

Kada se daju injekcije?

 Lekovi se pomoću injekcija daju u različitim slučajevima, ali uvek kada je poželjno da da oni deluju što brže ili kada je potrebno da lek deluje na jedno određeno mesto. Kada se lek aplicira pomoću injekcije, na taj način se izbegava i razaranje leka od želudačnog soka i obezbeđuje njegovo preciznije delovanje. Takođe, davanje injekcija se obavlja i u slučajevima kada pacijent nije u stanju da guta I preko usta unosi terapiju u obliku tableta.U zavisnosti od problema i stanja pacijenta, određuje se i vrsta injekcije.

 Vrste injekcija

 Prema mestu na koje se apliciraju, razlikuje se nekoliko vrsta injekcija. To su:
 
* Kožne ( intradermalne - id )
* Potkožne ( subkutane - sc )
* Mišićne ( intramuskularne - im )
* "U venu" ( intravenozne - iv )

Zašto baš MEDIC HELP ?

 Gužve i ograničeno radno vreme u državnim zdravstvenim ustanovama , na žalost , često pacijente ostavljaju bez ovih usluga koje su im preko potrebne. Dok su cene ovih usluga u privatnim klinikama najčešće previsoke .
Pružanje naše usluge , davanje injekcije u kući , ubedljivo je najpristupačniji , a ujedno i najkomforniji način da pacijent u kućnim uslovima dobije brzu i profesionalnu uslugu.
Brzina, stručnost i iskustvo našeg tima, osobine su uočljive već pri prvom kontaktu sa nama.
Odnos prema pacijentu doprinosi da terapija bude maksimalno prijatna svakom našem korisniku.

Powered by WebExpress