AMBULANTA MEDIC HELP


Ambulanta za zdravstvenu negu "MEDIC HELP" je prva privatna ambulanta na teritoriji opštine Zvezdara.

Nudimo sve vrste medicinskih usluga na celoj teritoriji Beograda .

RADNO VREME : 00 - 24 h


logo ambulante

                                     Sajt je u izradi . Hvala na poverenju !Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

Nega starih i bolesnih lica

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

TIM TEHNIČARA


STRUČNO


Ambulanta MEDIC HELP za terenske i ambulantne usluge:

Injekcije, infuzije,vakcine, inhalacije, ispiranje uha , ordiniranje prepisane terapije, zamena urinarnih katetera, nega svih vrsta stoma, nega i obrada dekubitusa, previjanje , merenje svih vitalnih parametara, nega starih, nega postoperativnih bolesnika, čuvanje, pomoć u kući uz medicinski nadzor. EKG ,saveti, pomoć pri zakazivanju specijalističkih ptregleda,uzimanje materijala za laboratorijske pretrage...

Teren i dežurstvo 24 sata

Powered by WebExpress